Facebook RSS
Home Bangkok Sri MahaMariamman

Sri MahaMariamman

วัด พระ ศรี มหา อุ มา เทวี

Sri MahaMariammam nebo také krátce Wat Khaek Silom วัด แขก je asi turisticky nejzajímavější hinduistický chrám v Bangkoku. Je to centrum dosti početné indické komunity v Thajsku. Každý den a zejména ve významných dnech hinduistického lunárního kalendáře je plný věřících. Barvité figurky nejrůznějších božstev hinduistického nebe zdobí fasádu této v Bangkoku jedinečné stavby z konce 19. století. V přilehlé uličce je stále živý trh s květinami a potřebami pro věřící.  

Chrám se nachází  na západním konci Silom road a je snadné se k němu dostat od BTS Chong Nonsi, nebo spojit jeho návštěvu s projížďkou po řece. Za návštěvu stojí i nedaleký tradiční hotel Oriental, sice již přestavěný, ale stále ještě evokující koloniální dobu. V jeho okolí se nacházejí pozůstatky koloniální architektury z dob dávno minulých.

 

 
Tags: ,
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on Sri MahaMariamman  comments